ตู้รับความคิดเห็น Online

ข้อมูลของท่านจะถูกส่งถึงผู้บริหารโดยตรง และ ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ชี้แนะ แนะนำ การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ สถานที่ หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ